Реализован пилот пројекат „Промоција олимпијских вредности“

У току октобра и новембра у одељењима 4. и 5. разреда реализован  пилот пројекат „Промоција олимпијских вредности: поштовање, пријатељство и изузетност“. У пилот пријекат укључено је било укупно 132 ученика четвртог и петог разреда.

Пројекат реализован кроз радионице и презентације, спортске активности и квиз знања.

Пројекат реализовали наставници физичког и здравственог васпитања и учитељи четвртог разреда.