Историјат

Далеке 1946. године отворена је четворазредна основна школа у Ратајској. После 4 године школа из Ратајске премештена је на Коловрат , и даље носи назив ОШ „ Ратајска „ јер је кућа у којој је радила школа припадала реону села Ратајска.
Захваљујући помоћи Текстилне Фабрике „ Љубиша Миодраговић „ , 1952. Године саграђена је школска зграда монтажног типа. Имала је светле и простране учионице, станове за учитеље, лепо двориште и свој врт. Школу су похађала деца из Ратајске , Коловрата, Сељашнице и доњег дела Чадиња.
Убрзани индустријски развој Коловрата условио је велико насељавање овог места и повећање броја ученика, па се настава за поједина одељења изводила у кући Крповића и у згради Задружног дома.
Школске 1960/61. Године ОШ“ Владимир Перић Валтер“ у Пријепољу припојено је одељење на Коловрату. 1973/74. године ово одељење се осамосталило и наставило да ради као ОШ“ Љубиша Миодраговић“ а касније „Милосав Стиковић“ према имену једног од четири народна хероја НОБ-а из Пријепоља.
Основна школа „Милосав Стиковић“ Пријепоље почела је са радом 1973. године, као самостална осморазредна школа. Данас, са издвојеним одељењем осморазредне школе у Ратајској има 712 ученика распоређених у 34 одељења и 78 упослених радника.
Просечан број ученика у одељењу у школској 2012/13. години је 21,00 ученика, што је мање за једно одељење и 39 ученика у односу на претходну школску годину .
Матична школа данас ради у две смене са просечним бројем ученика 22,05. Издвојено одељење Ратајска такође ради у две смене са просечно 20,00 ученика у одељењу.
У школи на пословима наставника, стручних сарадника, организатора образовно-васпитног рада и административно-техничким пословима запослено је 78 радника.
Оно што је вредно поменути је мултиетнички састав школе, како радника тако и ученика. Поред деце српске и бошњачке националности, наставу похађају и деца ромске националности , на шта смо поносни.
У школи су реализовани бројни пројекти који су за циљ имали целокупно унапређење рада школе:
1. Образовна подршка у одабраним школама југозападне Србије- Друштво за заштиту и унапређење менталног здравља деце и омладине Ниш- помоћ и подршка ученицима из осетљивих група и социјално угроженој категорији деце
2. Културна размена ученика Пријепоље – Кениц ( Швајцарска )
3. Караван едукација – Телеком и ПТТ Србије – опремање савременог информатичког кабинета у ИО Ратајска
4. „Пројекат DILS, који је реализовала Влада Републике Србије, Министарство просвете и науке, средствима светске банке/ Међународне банке за обнову и развој“ – Оснаживање школа за инклузивно образовање са основни циљем – Унапређивање капацитета школе за успешно укључивање и квалитетно образовање деце из осетљивих група
5. «Дигитална школа» – Министарство за телекомуникације и Министарство просвете – опремање савременог информатичког кабинета у матичној школи
6. « Професионална оријентација на преласку у средњу школу»
7. Размена образовних искустава наставника, Пријепоље – Кениц (Швајцарска)

Школа је учествовала у бројним међународним и националним истраживањима: TIMSS 2011, Зауставимо дигитално насиље, Представе о образовним променама у Србији: Рефлексије о прошлости, визије будућности. ТАЛИС 2013. Међународно истраживање наставе и учења.