Документа за преузимање

Изабрани уџбеници за школску 2018-2019. годинуЗакон о основама система образовања и васпитања

Закон о основном образовању и васпитању

Школска правила

Извештај о раду школе за школску 2019/2020. годину

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину

Развојни план школе 2018-2023