Ваннаставни кадар

Педагог Сабина Рондић
Психолог Ана Кијановић
Библиотекар Надежда Остојић
Секретар Стојна Јањушевић
Обрачунско-финансијски радник Драгана Зејак
Шеф рачуноводства Биљана Стиковић
Помоћно особље Чедомир Матовић
Жељко Кијановић
Мирољуб Зиндовић
Мира Пушкић
Даница Брајовић
Миланка Пејовић
Нада Матовић
Горица Гајевић
Зорица Дивац
Тања Кијановић
Боса Гојаковић