Информације о упису ученика у Грађевинску школу у Београду

Грађевинска школа уписује 8 одељења првог разреда.

4. степен:  грађевински техничар за лабораторијска испитивања, извођач исталатерских и завршних грађевинских радова

3. срепен: руковалац грађевинском механизацијом, монтер суве градње, керамичар-тераце-пећар, декоратер зидних површина, оператер основних грађевинских радова, електроинсталатер.

За детаљније информације посетите сајт Грађевинске школе кликом на линк:

http://gradjevinska.edu.rs