Документа за преузимање

Годишњи план рада школе 2023/24 године

Развојни план школе 2023-2028.

Распоред часова за старије разреду у Коловрату 2023/24

Распоред часова за старије разреде у Ратајској 2023/24

Календар 2023/24

Летопис школске 2022/23

Годишњи извештај 2022/23

Изабрани уџбеници за школску 2023/2024. годину

Развојни план школе 2018-2023 

Годишњи план рада школе за школску 2022/2023. годину

Извештај о раду школе за школску 2021/2022. годину

Уџбеници за школску 2022/2023. годину

Календар рада за школску 2022/2023. годину

Изабрани уџбеници за школску 2018-2019. годинуЗакон о основама система образовања и васпитања

Закон о основном образовању и васпитању

Школска правила

Извештај о раду школе за школску 2019/2020. годину

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину