Информације о упису ученика у Грађевинску школу у Београду

Грађевинска школа уписује 8 одељења првог разреда. 4. степен:  грађевински техничар за лабораторијска испитивања, извођач исталатерских и завршних грађевинских радова 3. срепен: руковалац грађевинском механизацијом, монтер суве градње, керамичар-тераце-пећар, декоратер зидних површина, оператер основних грађевинских радова, електроинсталатер. За детаљније информације посетите сајт Read More …

Информације о упису ученика у Техничку школе „Радоје Љубичић“ Ужице

Ученици који су заинтересовани за упис у Техничку школу „Радоје Љубичић“ у Ужицу потребне информације могу добити кликом на следеће линкове: http://www.tsradojeljubicicue.edu.rs/UpisFlipBook.html http://www.tsradojeljubicicue.edu.rs/upis.html