Распоред звона

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА – МЛАЂИ  РАЗРЕДИ

ПРВА СМЕНА ДРУГА СМЕНА
ЧАС Почетак Завршетак Одмор Почетак Завршетак Одмор
І 08:00 08:45 5 мин. 13:00 13:45 5 мин.
ІІ 08:50 09:35 25 мин 13:50   14:35 25 мин
ІІІ 10:00 10:45 5 мин. 15:00 15:45 5 мин.
ІV 10:50 11:35 5 мин. 15:50 16:35 5 мин.
V 11:40 12:25 5 мин. 16:40 17:25 5 мин.
12:30 13:15 5 мин. 17:30 18:15 5 мин.

 

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА – СТАРИЈИ РАЗРЕДИ

ПРВА СМЕНА ДРУГА СМЕНА
ЧАС Почетак Завршетак Одмор Почетак Завршетак Одмор
І 07:30 08:15 5 мин. 13:00 13:45 5 мин.
ІІ 08:20 09:05 30 мин. 13:50  14:35 25 мин
ІІІ 09:35 10:20 5 мин. 15:00 15:45 5 мин.
ІV 10:25 11:10 5 мин. 15:50 16:35 5 мин.
V 11:15 12:00 5 мин. 16:40 17:25 5 мин.
12:05 12:50 5мин. 17:30 18:15 5 мин.
VІІ 12:55 13:40 5 мин. 18:20 19:05 5 мин.