Упис у први разред

Поштовани родитељи будућих првака,

Обавештавамо Вас да се, у складу са чл. 18. Закона о основама система образовања и васпитања (Службени гласник РС бр. 88/2017 од 29.9.2017.) у први разред уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година тј. у школску 2018/19. г. се уписују деца рођена од 1. марта 2011. г. до 1. марта 2012. г. Ако дете старије од седам и по година због болести и других разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања коју обавља тим састављен од наставника разредне наставе, педагога и психолога школе. Такође, након провере спремности за полазак у школу, у први разред се може уписати и дете које има од шест до шест и по година.

Јединица локалне самоуправе води евиденцију и обавештава школу о деци која треба да се упишу у први разред основне школе најкасније до краја фебруара 2018. г. У складу с тим, упис првака у школску 2018/19.г. почеће 1. априла 2018. г. Школа ће уписати све будуће прваке са подручја које јој буде додељено. Постоји могућност да школа упише и ученике са подручја других школа, али само уз писмени захтев родитеља, односно законског заступника, уколико то дозвољавају просторне и кадровске могућности (чл.22 став 3. Закона о основама система образовања и васпитања, СГРС бр. 88/2017 од 29.9.2017.). Школа ће, у складу са законом, обавестити родитеља, односно другог законског заступника, по његовом захтеву за упис детета ван подручја школе до 30. априла 2018. г.

Документа потребна за упис:

  • Извод из матичне књиге рођених;
  • Потврда о извршеном лекарском прегледу детета;
  •  Потврда о похађању припремног предшколског програма;
  • Доказ о пребивалишту родитеља;
  • Тестирање деце обавиће психолог школе у заказаним терминима.

Будућим првацима желимо срећан почетак и успешно школовање!

С поштовањем,

Управа школе